Στις εργασίες διαμόρφωσης πλατείας στην περιοχή του Αγίου Πέτρου ο Δήμαρχος Αχαρνών Γ. Κασσαβός

Την πλατεία στη συμβολή των οδών Αγίου Σπυρίδωνα και Ικονίου, στην περιοχή του Αγίου Πέτρου, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, με σκοπό την επιθεώρηση των εργασιών διαμόρφωσης πλατείας και κοινόχρηστων χώρων που πραγματοποιούνται.
Οι εργασίες στη συγκεκριμένη πλατεία εκτελούνται από εργάτες του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ (8μηνα), που απασχολούνται στον Δήμο Αχαρνών, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, δεν επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αχαρνών, αφού πέρα από τη μισθοδοσία των εργαζομένων, η οποία γίνεται από το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, υπάρχει και σχετική πρόβλεψη χρηματοδότης από το Ελληνικό Δημόσιο, των υλικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, βάσει της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης που υπέγραψε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη τον Φεβρουάριο του 2017.
Ο Δήμος Αχαρνών έχει επίσης ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή του, στη Β' φάση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου 2017.
Εκδηλώνοντας την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών διαμόρφωσης της πλατείας στην περιοχή του Αγίου Πέτρου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Η συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μας δίνει τη δυνατότητα μικρών και μεγαλύτερων παρεμβάσεων, με εργασίες πεζοδρόμησης και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αχαρνών.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν, οι εργασίες στην οδό Λιοσίων - από την οδό Αρχαίου Θεάτρου προς την Κεντρική Πλατεία - η διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή του Αγίου Πέτρου, αλλά και πλήθος άλλων διαμορφώσεων ή/και επισκευών.
Καίρια συνεισφορά, σε αυτή την προσπάθεια, έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, καθώς οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας ασχολούνται τόσο με τον σχεδιασμό και την επίβλεψη, όσο και την υλοποίηση των έργων
."


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός