Στις εργασίες αποκατάστασης πρανών στο ρέμα Εσχατιάς ο Δήμαρχος Αχαρνών

Στο σημείο όπου εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης πρανών και αντιστήριξης στο ρέμα Εσχατιάς, βρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών από τους υπευθύνους της εργολήπτριας εταιρείας.
Το έργο "Ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης πρανών στην οδό Ιλισού Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 550.000 ευρώ αφορά αναγκαία έργα για την αποκατάσταση των τοίχων αντιστήριξης, που βρίσκονται στα πρανή του ρέματος Εσχατιάς του Δήμου Αχαρνών στο τμήμα του που εφάπτεται με την οδό Ιλισού και ειδικότερα από την οδό Ανεξαρτησίας και μέχρι την οδό Χαβρίου (από το Ο.Τ. 135 μέχρι το Ο.Τ. 92 και απέναντι), με στόχο την αποτροπή του φαινομένου της διάβρωσης, των καταπτώσεων των πρανών και την αποκατάσταση της οδού Ιλισού.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι, η θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων, στρώμνες, η ενίσχυση της κοίτης, οι επιχώσεις και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα και στηθαίου προστασίας.
Το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από ενημέρωση και αίτημα του Δήμου Αχαρνών με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 25153/26-4-17 προς την Περιφέρεια Αττικής.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός: "Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε μια σειρά από παρεμβάσεις στο ρέμα Εσχατιάς, που έχουν σαν σκοπό να ενισχύσουν τα πρανή και την κοίτη του ρέματος, ώστε να βελτιωθεί αισθητά η δυνατότητα απορροής ομβρίων υδάτων και κυρίως να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από ενδεχόμενη κατάρρευση των πρανών του ρέματος.
Η αγαστή συνεργασία του Δήμου Αχαρνών με την Περιφέρεια Αττικής, εκφράζεται σε ένα ακόμη αναγκαίο έργο υποδομών στον Δήμο Αχαρνών και αυτό πέρα από αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης είναι και αποτέλεσμα συνεργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής.
Οι εποχές που ο Δήμος Αχαρνών ήταν "αδρανής θεατής" των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής έχει περάσει ανεπιστρεπτί και αυτό αποδεικνύεται τόσο από το συγκεκριμένο έργο αλλά και από το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014 – Οκτωβρίου 2018, έχει εγκεκριμένα έργα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 16.361.000 ευρώ, τη στιγμή που την προηγούμενη δημοτική περίοδο 2010-2014 το ποσό αυτό ήταν μόλις 500.000 ευρώ.
"

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός