Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών: διευρυμένη δομή κοινωνικής φροντίδας


Το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αχαρνών είναι μια νέα διευρυμένη δομή κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Αποτελεί το πρώτο σημείο υποδοχής κι εξυπηρέτησης των πολιτών και το μέσο διασύνδεσής τους με όλους τους φορείς, δομές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται σε τοπικό, περιφερειακό κι εθνικό επίπεδο.
Λειτουργεί υποστηρικτικά, επικουρικά και συμπληρωματικά με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, η οποία και το εποπτεύει.
Σχεδιάστηκε από το "Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης", είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής" του Ε.Π. "Αττική" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά περιλαμβάνει τρεις κεντρικούς άξονες:
● Υποδοχή, Ενημέρωση και Υποστήριξη πολιτών
● Συνεργασία µε Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
● Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο είναι εντελώς δωρεάν.
Στόχος είναι η εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών, για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Ειδικότερα, παρέχει:
● Πληροφόρηση και ενημέρωση.
● Συμβουλευτική υποστήριξη.
● Δράσεις ευαισθητοποίησης.
● Διασύνδεση µε φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
● Ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούµενους του Προγράμματος "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης" (πρώην "Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα"), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της, έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
● Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές, καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του.
● Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.
● Ανάπτυξη δράσεων σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας.
● Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
● Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.
● Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.
Εφόσον δύναται, μπορεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές µε μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Ωφελούµενοι της δομής είναι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Αχαρνών και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος "Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης", καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑµεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αχαρνών συστεγάζονται με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών στο ισόγειο του 1ου κτηρίου επί της οδού Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα στο Δήμο Αχαρνών και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 έως 16.00.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελούμενο από, Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγο, Διαμεσολαβητή, Παιδαγωγό, Επισκέπτρια Υγείας, Διοικητικό Υπάλληλο και Νοσηλεύτρια.


Στοιχεία Επικοινωνίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αχαρνών: 
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα Αχαρνές 
Τηλέφωνο Προϊσταμένης 2132123111 
Τηλέφωνα: 2132123104 / 2132123112 / 2132123114 -115 / 2132123120 
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός