Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον Υπουργό Εσωτερικών


Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συναντήθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία του Υπουργείο Εσωτερικών και του Δήμου Αχαρνών στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης των δυο μερών για τις εγκεκριμένες προτάσεις χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών, από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, που αφορούν την "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αχαρνών" συνολικού προϋπολογισμού 276.000,00 ευρώ και την "Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και συνοδευτικού υλικού" προϋπολογισμού 195.000 ευρώ.
Στη συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με τον Δήμαρχο Αχαρνών, συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την Οικονομική Εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών και τις προσπάθειες που καταβάλλει η δημοτική αρχή, για την οικονομική βιωσιμότητα του δήμου, για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγουμένων ετών, αλλά και για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, αλλά και τις αλλαγές που ισχύουν από την ψήφιση του Νόμου 4555/2018 - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός