Μήνυμα ενότητας και δυναμικής από τα στελέχη της δημοτικής αρχής, στη συνάντηση μελών της παράταξης

Σε συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες" οι Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αχαρνών, μετέφεραν το μήνυμα ενότητας και δυναμικής παρουσίας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019 με την παράταξη "ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες και παράλληλα προχώρησαν σε συνοπτικό απολογισμό έργων και δράσεων της δημοτικής αρχής σε θέματα όπως:
● τα μικρά και μεγάλα έργα υποδομών που υλοποιούνται
● τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας
● την οικονομική εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών
● την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων
● τις εκτεταμένες επισκευές και συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια
● τις δράσεις και τα προγράμματα για την καθαριότητα και την ανακύκλωση
● τις ενέργειες για την προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος
● την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους
● τη λειτουργία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
● τη βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών που παρέχονται στους δημότες
● την υλοποίηση δράσεων για την προστασία των αδέσποτων ζώων αλλά και
● τις αμέτρητες δράσεις και εκδηλώσεις για την πολιτιστική ανάδειξη του Ιστορικού Δήμου Αχαρνών
Οι Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αχαρνών, Ζητούνης Ηλίας Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολυμενέας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Συρινίδης Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Σταύρου Γιώργος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Τοπαλίδης Ευστάθιος Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Γιαννακόπουλος Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κοσμίδου Λουΐζα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, Δασκαλάκης Γιώργος Πρόεδρος Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α), Καρυδάκης Κώστας Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευθυμιάδου Γεωργία Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γκασούκας Νίκος Πρόεδρος Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "ΑΡΩΓΗ" και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών Κατσιγιάννης Θανάσης αναφέρθηκαν στη σημαντική και ουσιαστική προσπάθεια της δημοτικής αρχής με τα χαρακτηριστικά, της προσήλωσης και της εργατικότητας και αποκλειστικό στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων της πόλης και των δημοτών.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών και επικεφαλής της παράταξης "ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες" Γιάννης Κασσαβός στη συγκεκριμένη συγκέντρωση στελεχών και μελών της παράταξης αναφέρθηκε στην αναστροφή της δεινής οικονομικής κατάστασης του Δήμου Αχαρνών και στα μεγάλα έργα υποδομών.
Στην ομιλία του, ο Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στο Ταμειακό έλλειμμα των 10.270.905,31 ευρώ αλλά και στις υποχρεώσεις δανείων και τόκων προηγούμενων ετών που αγγίζουν τα 100.000.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε η παρούσα δημοτική αρχή τον Σεπτέμβριο του 2014, αλλά και στο γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών εμφανιζόταν ουραγός στα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αχαρνών και επικεφαλής της παράταξης "ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες" εξαίροντας το έργο των στελεχών της δημοτικής αρχής: "Η οικονομική κατάσταση του Δήμου αποτελούσε τροχοπέδη για οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η Οικονομική Εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών επήλθε μέσα από το ουσιαστικό νοικοκύρεμα και χωρίς οι δημότες να "πληρώσουν το μάρμαρο" μέσα από την αύξηση των δημοτικών τελών. Αντιθέτως ο εξορθολογισμός των οικονομικών του Δήμου Αχαρνών επέτρεψε όχι μόνο να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, αλλά και να υπάρχουν σημαντικές μειώσεις ή απαλλαγές δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού".
Η δημοτική αρχή στα 4 χρόνια διοίκησης του Δήμου Αχαρνών, μείωσε δραστικά τις δαπάνες του Δήμου και κατάφερε να αποπληρώσει δάνεια και τόκους προηγούμενων ετών ύψους 14.007.510,59 ευρώ.
Παράλληλα, αντιμετώπισε και κάλυψε κατασχέσεις από οφειλές προηγούμενων ετών ποσού πάνω από 2.500.000,00 ευρώ και εξόφλησε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 19.848.744,65 ευρώ από χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όσων αφορά στα έργα υποδομών ο Δήμος Αχαρνών ανέφερε ότι την τρέχουσα δημοτική περίοδο (Σεπτέμβριος 2014 έως Οκτώβριος 2018), έγινε ένταξη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής (χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας) έργα συνολικού προϋπολογισμού 16.360.504,52 ευρώ.
Τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσό, για την δημοτική περίοδο 2003 -2010 ήταν 2.067.612,00 ευρώ, ενώ για τη δημοτική περίοδο 2010 -2014 ήταν μόλις 500.000,00 ευρώ.Τοπαλίδης Ευστάθιος Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
Γιαννακόπουλος Δημήτριος Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Γκασούκας Νίκος Πρόεδρος Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "ΑΡΩΓΗ" 

Δασκαλάκης Γιώργος Πρόεδρος Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α)

Ευθυμιάδου Γεωργία Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ζητούνης Ηλίας Αντιδήμαρχος ΟικονομικώνΚαρυδάκης Κώστας Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοσμίδου Λουΐζα Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Πολυμενέας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Σταύρου Γιώργος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Συρινίδης Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες"

Συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες"

Συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες"


Συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες"

Συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες"

Συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες"

Συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες"

Συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες"

Συνάντηση των στελεχών της δημοτικής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ - Ενεργοί Πολίτες"


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός