Η επένδυση στον Πολιτισμό είναι στρατηγική μας επιλογή!

Δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Αχαρνών, καθώς και για την αξιοποίηση της σύγχρονης πολιτιστικής δυναμικής του τόπου Η δυναμική, του Δήμου Αχαρνών σε θέματα που σχετίζονται με τον Πολιτισμό είναι δεδομένη και καθιερωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων σε θέματα Πολιτισμού, οφείλουν να εμπεριέχουν τα χαρακτηριστικά, της συνεργασίας, της εξωστρέφειας και της αμοιβαιότητας.

Και αυτός ήταν και παραμένει ο στόχος μας σχεδιάζοντας δράσεις Πολιτισμού: να μην θεωρηθεί ότι ο Πολιτισμός είναι μια αδρανή έννοια αλλά ως ένα ζωντανό και ενεργό στοιχείο της κοινωνίας των πολιτών.

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός