Γιάννης Κασσαβός: Καθαρή πόλη. Είναι υπόθεση όλων μας!

Η προσπάθεια που έχει γίνει να αντιστραφούν οι όροι είναι τιτάνια και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Ο γερασμένος στόλος απορριμματοφόρων και η υπο-στελέχωση των Υπηρεσιών έχουν αναγάγει την αποκομιδή απορριμμάτων σε "Γολγοθά".
Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών έχει υπό την αρμοδιότητά την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων άνω των 5.500 κάδων και άνω των 1.300 μπλε κάδων ανακύκλωσης.
Σε ετήσια βάση απορρίπτουμε στον ΧΥΤΑ Φυλής γύρω στους 40.000 τόνους απορριμμάτων και 2.600 τόνους ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Ο στόλος των απορριμματοφόρων που παραλάβαμε ήταν γερασμένος και κακο-διατηρημένος. Επισκευάσαμε άμεσα όσα οχήματα μπορούσαν να επισκευαστούν, προσθέσαμε 1 επιπλέον απορριμματοφόρο (με ανακατασκευή οχήματος) και προχωρήσαμε σε Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας απορριμματοφόρων.
Ύστερα από διαδικασίες άνω των 2,5 ετών τον Φεβρουάριο του 2019 ο Δήμος Αχαρνών παρέλαβε 3 καινούρια σύγχρονα απορριμματοφόρα.
Επίσης ο Δήμος Αχαρνών από τον Αύγουστο του 2016 έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον κι αειφόρος ανάπτυξη" προϋπολογισμού 2.800.000 €
Η πρόταση του δήμου Αχαρνών έχει περάσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής επιτυχώς και βρίσκεται στον έλεγχο τεχνικής αξιολόγηση που αφορά τον προϋπολογισμό του έργου.

Σε σειρά προτεραιότητας αξιολόγησης ο Δήμος Αχαρνών είναι 6ος από τους 66 δήμους της Αττικής και 32ος από τους 325 δήμους της χώρας γεγονός που καθιστά την πρόταση του Δήμου Αχαρνών επιλέξιμη να λάβει τη σχετική χρηματοδότηση.

Ένας από τους βασικότερους άξονες του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, του Δήμου Αχαρνών αφορά στην υλοποίηση των δράσεων για τη χωριστή συλλογή υλικών μέσω της δημιουργίας:

- "Κεντρικού Πράσινου Σημείου" ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε επίπεδο δήμου με συλλογή ογκωδών ανακυκλώσιμων (και με δυνατότητα εγκατάστασης στον ίδιο χώρο και του προτεινόμενου ΣΜΑ).

- Πράσινων Σημείων Συλλογής - Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)"

- Τη συλλογή και μεταφορά βιο-αποβλήτων
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός