Οι ''σωτήρες'', οι ''καλοπληρωτές'' και οι ''γαλαντόμοι'', που διοίκησαν τον Δήμο Αχαρνών

Η παράταξη του κ. Ντούρου με ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που έκανε προεκλογικά και δυστυχώς τα ίδια λάθη που έκανε και ως διοίκηση.
Παραπλανά και ψεύδεται με περίσσεια ευκολία, βγάζει αόριστα συμπεράσματα και προσπαθεί να τεκμηριώσει τα λεγόμενα της με… γραφικές παραστάσεις.
Η τακτική είναι γνωστή και την είδαμε και προεκλογικά, φυλλάδια με πλαστά στοιχεία που δήθεν εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, φυλλάδια στα όρια της ρατσιστικής συμπεριφοράς και καταχωρίσεις με κάλπικες δημοσκοπήσεις, που εμφάνιζαν την παράταξη που τελικά κέρδισε τις δημοτικές εκλογές 5η και… καταϊδρωμένη.
Για κάποιους, το "φάσμα" άσκησης πολιτικής περιλαμβάνει, ψεύτικα προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που καθυβρίζουν και συκοφαντούν, ανώνυμα blog που ενημερώνουν μονομερώς και άλλες τακτικές που παραπέμπουν σε άλλα πολιτεύματα.
Η ανακοίνωση της παράταξης του κ. Ντούρου αναφέρει:
"Με απλά λόγια το δάνειο των 35 εκ. ευρώ έφυγε από τις πλάτες του Δήμου και των Δημοτών και μεταφέρθηκε στο υπαίτιο ελληνικό δημόσιο".

Η αλήθεια είναι η εξής:
Στο υπόλοιπο των δανείων των 35 εκ ευρώ, που καταχρηστικά αποφάσισε να μην εξυπηρετεί η διοίκηση Ντούρου (ενώ οι προηγούμενες διοικήσεις εξυπηρετούσαν κανονικά), το Ελληνικό Δημόσιο μπήκε ως εγγυητής και τα αποπληρώνει για να μην θεωρηθεί πτώχευση για το ελληνικό κράτος, λόγω του ότι προέρχονταν από τράπεζες του εξωτερικού.

Τα δημοσιεύματα της τότε εποχής (Ιούλιος 2011) είναι ακόμη διαθέσιμα και έχουν πλούσιο ρεπορτάζ για τον τρόπο χειρισμού της τότε διοίκησης:

Real.gr: Παρολίγον πτώχευση μέσω... Μενιδίου (11/7/2011)
http://tinyurl.com/hkfp4nr

Ελευθεροτυπία: Η Λαγκάρντ έψαχνε Βενιζέλο και αυτός τον δήμαρχο (11/7/2011)
http://tinyurl.com/68leavf

news247.gr: Η πτώχευση θα ερχόταν από Ζωγράφου – Αχαρνές (11/7/2011)
http://tinyurl.com/j3a6bwz


Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2499 και 2500 τεύχη Β του 2011 τα ποσά που θα καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων μέχρι την πλήρη εξόφληση τους, θα παρακρατούνται από τους πόρους ΚΑΠ που αναλογούν στον Δήμο Αχαρνών

Στα ΦΕΚ 2499 και 2500 τεύχη Β του 2011 αναφέρεται ρητά:

{Τα ποσά που θα καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση του εν λόγω δανείου μέχρι την πλήρη εξόφληση του, θα παρακρατούνται από τους πόρους ΚΑΠ που αναλογούν στον Δήμο Αχαρνών, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω παρ. 10 (άρθρο 1, παρ. 2 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ183/Α/25−8−2011) που κυρώθηκε με τον ν. 4021/2011}

Πέραν αυτού, παραπέμπουμε τον κ. Ντούρο και τους "συνοδοιπόρους" του στο "οικονομικό θαύμα", στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 2/38681/ΔΛΔ στις 9/6/2015 από την Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Διεύθυνση Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού).

Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει σαν θέμα: "Επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο των ποσών που καταβλήθηκαν για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων Αχαρνών και Ζωγράφου καθώς και των ποσών για την κάλυψη μέρους των δανειακών τους υποχρεώσεων"

Αναμένουμε… "διάψευση" για τα ΦΕΚ και το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Την περίοδο του κ. Ντούρου, έγινε αναδιάρθρωση δανείων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (δεν αφορά τα δάνεια των 35 εκ ευρώ) με αποτέλεσμα τη συνολική επιβάρυνση των δανείων κατά 4,8 εκ ευρώ, λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής και τη μεταφορά της υποχρέωσης στην επόμενη δημοτική περίοδο (δηλαδή ΣΗΜΕΡΑ), λόγω της περιόδου χάριτος των 3 ετών.

Αν μπορεί κάποιος ας το διαψεύσει αυτό.

Όσο αφορά τις περικοπές που κάποιοι, ως αντιπολιτευόμενοι εύκολα κάνουν αλλά δεν τις έπραξαν όσο ήταν διοίκηση, να αναφέρουμε ενδεικτικές μειώσεις στον Προϋπολογισμό του 2016, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία των Προϋπολογισμών 2013, 2014 και 2016 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών:

● Όσο αφορά τα έξοδα (κωδικός 6), ο οποίος περιλαμβάνει, αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόρους τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, λοιπά έξοδα κ.ά. η μείωση του Προϋπολογισμού του 2016 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013 είναι 32,17% και σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2014 είναι 13,26%.

● Η μείωση στα μισθώματα σε σχέση με το 2013 είναι 23,81% και σε σχέση με το 2014 είναι 42,84%.

● Η μείωση στα καύσιμα λιπαντικά σε σχέση με το 2013 είναι 36,52% και σε σχέση με το 2014 είναι 50,81%

Τέλος, και επειδή όλοι αρέσκονται στις παραινέσεις να κάνουμε και εμείς μια:
Καλό είναι οι υπόλογοι και όσοι έχουν επωμιστεί με καταλογισμό να είναι πιο συνετοί στα όσα λένε και στα όσα "καταγγέλλουν".
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός