Δωρεάν υποδήματα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΟΜS και την ένωση "Μαζί για το παιδί" διένεμαν πάνω από 210 ζευγάρια παπούτσια σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών. 

Οι δικαιούχοι και τα παιδιά τους προσήλθαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, για να δοκιμάσουν και να παραλάβουν τα παπούτσια που δικαιούνται, με τη βοήθεια των εργαζομένων στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και των εκπροσώπων της ένωσης "Μαζί για το παιδί" και της εταιρείας ΤΟΜS.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα Ελένη Σαχσανίδου ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της ένωσης "Μαζί για το παιδί" και της εταιρείας ΤΟΜS που προσέφερε τα υποδήματα και τόνισε ότι  η προσφορά η βοήθεια και η συνδρομή με κάθε διαθέσιμο μέσο και τρόπο όλων είναι χρήσιμη και απαραίτητη.


Οι δομές κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης υπολογίζουν και στηρίζονται στις ευγενικές χορηγίες όπως αυτή της εταιρείας TOMS προκειμένου να ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας που διαβιούν δύσκολα. 


 
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός