Έργα οδοποιίας προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ στον Δήμο Αχαρνών

Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της 
Περιφέρειας Αττικής για το έργο "Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ. 
Το έργο αφορά έργα οδοποιίας σε οδούς του Δήμου Αχαρνών που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές ή/και βλάβες, οι οποίες προέρχονται είτε από την κακή ή ανύπαρκτη συντήρηση των οδών των τελευταίων ετών, είτε από το αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων πλημμυρικών φαινομένων στον Δήμο Αχαρνών.
Η μελέτη του έργου "Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών" (αρ. 21/2016 τεχνική μελέτη) έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών της 30ης Ιουνίου του 2016 (αρ. απόφασής 97/2016)
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχαρίστησε τις Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, που εργάζονται μεθοδικά και εκπονούν ώριμες μελέτες για σημαντικά έργα υποδομής στον Δήμο Αχαρνών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Αττικής δηλώνοντας τα εξής:
"Παρόλα τα οικονομικά προβλήματα από χρέη και κακοδιαχείριση προηγουμένων ετών, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των έργων υποδομής για τον Δήμο Αχαρνών προχωρά χάρη στον επαγγελματισμό, την κατάρτιση και την ευσυνειδησία των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. 
Οι υπάλληλοι και τα στελέχη του Δήμου Αχαρνών έχουν ανταποκριθεί εξαίρετα στην πρόκληση, να καταφέρουμε να υπερκεράσουμε τα οικονομικά προβλήματα, χωρίς να μείνουν "πίσω" σημαντικά έργα υποδομής που τόσο ανάγκη έχει ο Δήμος Αχαρνών. 
Αναγνωρίζουμε το έργο τους και έχουμε εμπιστοσύνη στις Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, οι οποίες σε ένα δύσκολο και πιεστικό πλαίσιο καταφέρνουν και εκπονούν ώριμες και τεχνικά άρτιες μελέτες για έργα υποδομής προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ή να εκτελεστούν. 
Σημαντικός σύμμαχος μας σε αυτή την "πορεία" είναι η Πολιτική Ηγεσία και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής , οι οποίοι αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Δήμου Αχαρνών για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας".Το έργο "Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ αφορά στη συντήρηση και ανακατασκευή οδών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών.

Βάσει της τεχνικής μελέτης οι οδοί διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
α) οδοί στις οποίες παρατηρείται πλήρης σχεδόν αποσύνθεση του ασφαλτοτάπητα
β) οδοί στις οποίες παρατηρείται μερική αποσύνθεση του ασφαλτοτάπητα.

Τα χαρακτηριστικά του έργου, είναι τα ακόλουθα:
● Χωματουργικά - Εκσκαφές: Εκσκαφές, ορύξεις, καθαιρέσεις, κατασκευή επιχωμάτων
● Τεχνικά Έργα: Σκυροδέτηση, ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίων αγωγών ακαθάρτων, ομβρίων και υδροσυλλογής.
● Οδοστρωσία: Υπόβαση, βάση οδοστρωσίας.
● Ασφαλτικά: Φρεζάρισμα, ασφαλτικές επαλείψεις, ασφαλτικές στρώσεις βάσης-κυκλοφορίας-κυκλοφορίας αστικής οδού
● Λοιπές εργασίες σήμανσης: Διαγραμμίσεις οδοστρώματος
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός