Πρόκληση κατάθεσης αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "Δομή παροχής Βασικών Αγαθών , Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020" και ύστερα από τη τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σας ενημερώνουμε οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών, μπορούν να προσέλθουν από 1/12/2018 - 28/12/2018 , και τις ώρες 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας των Εργατικών Κατοικιών, προκειμένου να καταθέσουν σχετική αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά.
Πληροφορίες: 2102463543/ 2132123128© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός